Olsokmarknad

OLSOKMARKNAD

OLSOKMARKNAD 2024 SER UT TIL Å BLI LAURDAG 27. JULI

Olsokmarknaden i Fortun vert arrangert kvart år

helga nærast Olsok.

Første marknaden vart halden i juli 1987,

for over 30 år sidan.

Nokre bilete frå tidlegare marknader