Fortun 4H

4H - FORTUN

Bilder frå Haustfesten 2015

4H-løftet:

Me lovar å arbeida mot det mål å bli ein ungdom med klart hovude, varmt hjerta, flinke hender og god helsa.

Motto:

Å læra ved å gjera.

Formål:

4H skal utvikla ein aktiv og samfunnsengasjert ungdom med ansvarsfølelse og respekt for natur og mennesker.

LITT OM 4H:


4H Norge er en landsomfattende, ideell barne- og ungdomsorganisasjon

som er livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig.


Kjerneverdier:

• Klart hode

• Varmt hjerte

• Flinke hender

• God helse


Posisjon (4H sin unike kvalitet):

4H er en medlemsstyrt organisasjon hvor medlemmene selv bestemmer

hva de vil utforske og tilegne seg kunnskap om.


4H-programmet:

Programmet er delt inn i områdene:

• Natur

• Kultur

• Samfunn

• Helse


Merkesystemet i 4H Norge er delt inn i:

• Aspirant og miniaspirant (10 - 11 år og yngre)

• Juniorer (12 – 14 år)

• Seniorer (15 – 18 år)


I løpet av et år skal medlemmene i 4H arbeide med et selvvalgt prosjekt.

Ved godkjent prosjekt og oppmøte på mer enn 50 prosent av møtene

tildeles man hvert år et merke. Etter 7 år når man toppen og mottar 4H-plaketten.