Fortun 4H

FORTUN 4H

 

Bilder frå Haustfesten 2015

4H-løftet:

Me lovar å arbeida mot det mål å bli ein ungdom med klart hovude, varmt hjerta, flinke hender og god helsa.

Motto:

Å læra ved å gjera.

Formål:

4H skal utvikla ein aktiv og samfunnsengasjert ungdom med ansvarsfølelse og respekt for natur og mennesker.

LITT OM 4H:

 

4H Norge er en landsomfattende, ideell barne- og ungdomsorganisasjon

som er livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig.

 

Kjerneverdier:

• Klart hode

• Varmt hjerte

• Flinke hender

• God helse

 

Posisjon (4H sin unike kvalitet):

4H er en medlemsstyrt organisasjon hvor medlemmene selv bestemmer

hva de vil utforske og tilegne seg kunnskap om.

 

4H-programmet:

Programmet er delt inn i områdene:

• Natur

• Kultur

• Samfunn

• Helse

 

Merkesystemet i 4H Norge er delt inn i:

• Aspirant og miniaspirant (10 - 11 år og yngre)

• Juniorer (12 – 14 år)

• Seniorer (15 – 18 år)

 

I løpet av et år skal medlemmene i 4H arbeide med et selvvalgt prosjekt.

Ved godkjent prosjekt og oppmøte på mer enn 50 prosent av møtene

tildeles man hvert år et merke. Etter 7 år når man toppen og mottar 4H-plaketten.